דף הבית
A A RSS
תיבת חיפוש
Get Microsoft Silverlight
דלג על קישורי ניווט
תמונות
كلمة رئيس البلدية
ديوان رئيس البلدية
مدير عام البلدية
تربية وتعليم
الثقافه والشبيبه
الصحه والتفتيش
المحاسبه والماليه
الهندسه والبناء
الخدمات الاجتماعيه
محاضر جلسات
معلومات للجمهور
لجنة التنظيم والبناء المحلية
محاضر جلسات لجنة التنظيم
مناقصات
مشاريع

لجنة التنظيم والبناء المحلية

דוא"ל: taybe48@gmail.com

טל: 0732900825

פקס: 0732900825 או 0732900824

הועדה המקומית הוקמה בשנת 1980, כאשר בשנות התשעים הועסקו בוועדה תשעה עובדים מהם שני מהנדסים, ארבעה בודקי תוכניות ושלושה פקחים כאשר מס' התושבים היה באותם שנים כ-30 אלף תושבים.

כיום מספר התושבים בעיר מגיע לכ 42 אלף תושבים ומספר העובדים בוועדה היום צומצם לשבעה עובדים בלבד.

להלן עובדי הועדה אשר עומד בראשה יו"ר הועדה הממונה מר פאיק עודה:

·       אינג' יוסף ג'מעה, מהנדס הועדה המקומית.

·       גב' מרים חג' יחיא, אחראית במחלקת רישוי.

·       גב' נדא ג'בארה,מזכירת הועדה המקומית.

·       גב' נהלה ג'בארה, אחראית במחלקה הטכנית.

·       מר וליד טיבי, מנהל מחלקת פיקוח.

·       מר סלים עוידה, מפקח.

·       מר מחמוד מצארו'ה, מפקח.                                                                                                       

 

מחלקות הועדה

מחלקת רישוי:

במחלקת הרישוי  מועסקות שתי פקידות: גב' מרים חג' יחיא-אחראית וגב' נדא ג'בארה מזכירת הועדה המקומית.

המחלקה מטפלת ב :

·       בדיקת בקשות למתן היתרי בנייה למגורים שבסמכות הועדה המקומית.

·       בדיקת בקשות למתן היתרי בנייה במסגרת הקלות ושימושים חורגים.

·       בדיקת בקשות למתן היתרי בנייה באזור חקלאי, מחסנים חקלאיים, סככות חקלאיות, דירי צאן וכדומה.

·       בדיקת בקשות למתן היתרי בנייה באזור התעשייה בטייבה.

·       בדיקת בקשות למתן היתרי בנייה למסחר.

·       הכנת פרוטוקולים לישיבות הועדה המקומית אשר מתקיימת פעם אחת מדי כל חודש.

·       טיפול בבקשות לחיבורי חשמל, טפסי חשמל כמו טופס מס' 2 וטופס מס' 4.

·       טיפול מול שמאי הועדה, מסירת כל התיקים אחרי ישיבת הועדה לעריכת שומות ושליחת הודעות לבעלי הבקשות "דרישת תשלום".

·       שליחת הודעות למהנדסים ולבעלי בקשות בדואר אודות החלטות הועדה.

·       קבלת קהל בימים המיועדים לקבלת קהל.

·       מענה לכל הפניות הטלפוניות והכתובות אשר נכנסות למשרדי הועדה מהציבור לגבי בירורים בנושאים שונים או במסגרת תלונות.

·       מסירת נתונים למתכננים ולבעלי קרקעות עבור זכויות בנייה, יעוד קרקע וכדומה.

·       הכנת היתרי בנייה, טפסי חשמל, אישורי מים ואישורים שונים נוספים.

·       מסירת נתונים על בנייה למחלקת פיקוח ולמחלקת תשתיות על פי דרישתם.     

 

                   

 

מחלקה טכנית

המחלקה הטכנית אשר עומד בראשה גב' נהלה ג'בארה והיא אחראית על המחלקה אשר עוסקת במתן השירותים הבאים:

·                                                                           בדיקת תכניות מפורטות אשר בסמכות הועדה המקומית כולל שיבוץ התכניות לישיבת הועדה להפקדתם או דחייתם.

·                                                                           בדיקת תכניות מפורטות אשר בסמכות הועדה המחוזית כולל שיבוץ התוכניות לישיבת הוועדה המקומית לשם המלצתם או דחייתם.

·                                                                           בדיקת תשריט חלוקה כולל שיבוץ לישיבות הועדה המקומית לשם אישורם או דחייתם.

·                                                                           הכנת פרוטוקול הועדה.

·                                                                           טיפול באישורים השונים כמו אישורי הטאבו ומס רכוש.

·                                                                           הכנת נוסחי פרסום להפקדה ולאישור התוכנית אשר בסמכות הועדה המקומית.

·                                                                           הכנת טפסי פרסום הנקראים טפסי 7,5,19 "תפיסת חזקה על המקרקעין".

·                                                                           תיאום עם מגישי התוכניות והמתכננים.

·                                                                           טיפול ומעקב אחרי כל התוכניות מול הועדה המחוזית.

·                                                                           מענה לכל הפניות המגיעות למחלקה.

·                                                                           מסירת מידע תכנוני למתכננים, עורכי דין, שמאים ולציבור הרחב וזאת על פי החוק.

·                                                                           מענה טלפוני לכל הפניות הנכנסות למחלקה.

·                                                                           תיאום עבודה פנימית בין המחלקות השונות לרבות מחלקת הפיקוח להכנת הדו"חות הנדרשים ע"י הועדה המקומית והועדה המחוזית.

לשכת מהנדס הועדה המקומית

מהנדס הועדה אינג' יוסף ג'מעה האחראי על המחלקה פועל יחד ובשיתוף פעולה עם יו"ר הועדה מר פאיק עודה לשקם ולקדם את הועדה ומחלקותיה ולשפר את תפקודה.

הועדה מטפלת בכל האזרחים ובכל הבעיות הנוגעות בנושא התכנון והבנייה, עבירות בנייה, פניות ציבור, עבודה משותפת עם מחלקת הרישוי להכנת תיקי בנייה לקראת התכנסות וישיבות הועדה.

כמו כן, הועדה עובדת במשותף עם המחלקה הטכנית להכנת תשריטי חלוקה ומפורטות לישיבות הועדה.

מהנדס הועדה מייצג את הועדה מול משרדי הממשלה לרבות הוועדה המחוזית לתכנון, וישיבות עבודה עם כל עובדי המחלקה לרבות מחלקת הפיקוח.

הוועדה משתפת פעולה עם כל המחוזית. מחלקות העירייה, סיורים בשטח לצורך פיקוח ולצורך סלילת כבישים, סיור משותף עם מחלקות אחרות מהעירייה, ומעקב אחרי כל התוכניות המפורטות ותכנית המתאר וקביעת ישיבות עבודה מול הועדה

מחלקת הפיקוח:

במחלקת הפיקוח מועסקים שלושה מפקחים והם מר וליד טיבי מנהל המחלקה ומר סלים עויד'ה מפקח המחלקה והמפקח מר מחמוד מסארו'ה .

המחלקה מטפלת בנושאים הבאים:

·       סיורים ואיתור עבירות בנייה בשטח.

·       אכיפה ע"י הוצאת ומסירת צווי הפסקה מנהליים וצווי הריסה.

·       גביית עדות מגורמים מפירי חוק.

·       הכנת כתבי אישום.

·       טיפול בתלונות אשר מגיעות למחלקה.

·       הכנת דו"חות למחלקת הרישוי.

·       עבודה משותפת בסלילת כבישים.

האתר הוקם ע"י החברה לאוטומציה © כל הזכויות שמורות.