מכרזים פתוחים כוח אדם ודרושים -مناقصات مفتوحة للقوى العاملة والموارد البشرية

אגף משאבי אנוש
.בדף זה מתפרסמים מכרזי כוח אדם
על המועמדים להגיש את מסמכי ההשתתפות לאגף משאבי אנוש - עיריית טייבה קומה שלישית בתוך מעטפה סגורה. במסירה אישית בשעות קבלת קהל באגף או בהפקדה בתיבה אשר נמצאת בכניסה לאגף
 
 
מס' מכרז שם מכרז תאריך פרסום סטטוס מועד אחרון להגשה דף המכרז
20/2018 מכרז חיצוני למשרת גזבר לעיריית טייבה 17/10/2018 פתוח 21/10/2018 דף המכרז
21/2018 רכז מתקני ספורט בעיר 17/10/2018 פתוח 21/10/2018 דף המכרז
22/2018 מנהל מחלקת ספורט ברשות 17/10/2018 פתוח 21/10/2018 דף המכרז
23/2018 פקח שיטור עירוני 17/10/2018 פתוח 21/10/2018 דף המכרז
 
 

מכרזיפ פנימים

מס' מכרז שם מכרז תאריך פרסום סטטוס מועד אחרון להגשה דף המכרז