מכרזים פתוחים כוח אדם ודרושים -مناقصات مفتوحة للقوى العاملة والموارد البشرية

אגף משאבי אנוש
.בדף זה מתפרסמים מכרזי כוח אדם
על המועמדים להגיש את מסמכי ההשתתפות לאגף משאבי אנוש - עיריית טייבה קומה שלישית בתוך מעטפה סגורה. במסירה אישית בשעות קבלת קהל באגף או בהפקדה בתיבה אשר נמצאת בכניסה לאגף
 
 
מס' מכרז שם מכרז תאריך פרסום סטטוס מועד אחרון להגשה דף המכרז
 
 

מכרזיפ פנימים

מס' מכרז שם מכרז תאריך פרסום סטטוס מועד אחרון להגשה דף המכרז