מכרזים פתוחים כוח אדם ודרושים -مناقصات مفتوحة للقوى العاملة والموارد البشرية

אגף משאבי אנוש
.בדף זה מתפרסמים מכרזי כוח אדם
על המועמדים להגיש את מסמכי ההשתתפות לאגף משאבי אנוש - עיריית טייבה קומה שלישית בתוך מעטפה סגורה. במסירה אישית בשעות קבלת קהל באגף או בהפקדה בתיבה אשר נמצאת בכניסה לאגף
 
 
מס' מכרז שם מכרז תאריך פרסום סטטוס מועד אחרון להגשה דף המכרז
3/2020 רכז עוגן קהילתי במסגרת תכנית אתגרים לקידום החינוך הבלתי פורמאלי ברשות 04/02/2020 פתוח 10/02/2020 דף המכרז
2/2020 מנהל מחלקה לפיתוח כלכלי ומיצוי משאבים ברשות 04/02/2020 פתוח 10/02/2020 דף המכרז
1/2020 מנהל/ת המחלקה לספורט ברשות 04/02/2020 פתוח 10/02/2020 דף המכרז
 
 

מכרזיפ פנימים

מס' מכרז שם מכרז תאריך פרסום סטטוס מועד אחרון להגשה דף המכרז