מכרזים פתוחים-مناقصات مفتوحة

מס' מכרז שם מכרז תאריך פרסום סטטוס מועד אחרון להגשה דף המכרז
09/2020 שיפוץ מגרש האימונים בעיר טייבה 08/04/2020 פתוח 20/05/2020 13:00  דף המכרז
08/2020 שיפוץ אצטדין עירוני - אבו אלהוא בטייבה 08/04/2020 פתוח 20/05/2020 13:00  דף המכרז
07/2020 מתן שירותי גבייה ואכיפה עבור עיריית טייבה 08/04/2020 פתוח 17/06/2020 15:00  דף המכרז
06/2020 הזמנה להציע הצעות לביטוח רכוש עבור עיריית טייבה 08/04/2020 פתוח 17/06/2020 15:00  דף המכרז
מכרז לת /2019/25 ריכוז הצעות מחיר לכלי רכב בליסינג תפעולי 04/11/2019 פתוח 08/01/2020 17:00 דף המכרז
12/2019 מכרז לאספקת והתקנת מעלית בבית ספר תיכון עתיד אלנגאח 12/09/2019 פתוח 26/02/2020 17:00 דף המכרז
14/2019 לאיסוף וטיפול סביבתי בפסולת אלקטרונית 15/07/2019 פתוח 05/08/2019 17:00 דף המכרז
36/2018  מסגרת לאספקת חומרי ניקיון לגני ילדים 15/12/2018 פתוח 28/01/2019 17:00 דף המכרז
35/2018  מסגרת לאספקת חומרי מתכלים לגני ילדים 15/12/2018 פתוח 28/01/2019 17:00 דף המכרז
41/2018 ביצוע שירותי איסוף ופינוי רציפים של ריכוזי פסולת בשטחים ציבוריים בעיר טייבה לשנת 2019 10/12/2018 פתוח 27/02/2019 17:00 דף המכרז
  בקרוב 10/12/2018 פתוח 28/01/2019 17:00 דף המכרז