מכרזים פתוחים-مناقصات مفتوحة

מס' מכרז שם מכרז תאריך פרסום סטטוס מועד אחרון להגשה דף המכרז
01/2020 הקמת גן ציבורי בטייבה 03/02/2020 פתוח 26/02/2020 17:00 דף המכרז
03/2020 לשיפוץ והקמת מבנה האב  בעיר טייבה 22/01/2020 פתוח 26/02/2020 17:00 דף המכרז
02/2020 להקמת מגרש ספורט משולב מקורה 13/01/2020 פתוח 30/01/2020 15:00 דף המכרז
מכרז לת /2019/25 ריכוז הצעות מחיר לכלי רכב בליסינג תפעולי 04/11/2019 פתוח 08/01/2020 17:00 דף המכרז
12/2019 מכרז לאספקת והתקנת מעלית בבית ספר תיכון עתיד אלנגאח 12/09/2019 פתוח 16/10/2019 17:00 דף המכרז
14/2019 לאיסוף וטיפול סביבתי בפסולת אלקטרונית 15/07/2019 פתוח 05/08/2019 17:00 דף המכרז
36/2018  מסגרת לאספקת חומרי ניקיון לגני ילדים 15/12/2018 פתוח 28/01/2019 17:00 דף המכרז
35/2018  מסגרת לאספקת חומרי מתכלים לגני ילדים 15/12/2018 פתוח 28/01/2019 17:00 דף המכרז
41/2018 ביצוע שירותי איסוף ופינוי רציפים של ריכוזי פסולת בשטחים ציבוריים בעיר טייבה לשנת 2019 10/12/2018 פתוח 27/02/2019 17:00 דף המכרז
  בקרוב 10/12/2018 פתוח 28/01/2019 17:00 דף המכרז