מכרזים פתוחים-مناقصات مفتوحة

מס' מכרז שם מכרז תאריך פרסום סטטוס מועד אחרון להגשה דף המכרז
03/2019   תכנון חזית מסחרית כביש 444 17/01/2019 פתוח 04/02/2019 17:00 דף המכרז
01/2019   הקמת 4 מקבצי גני ילדים בעיר טייבה 17/01/2019 פתוח 18/02/2019 17:00 דף המכרז
פרוטוקול ועת השלושה 23/12/2018 23/12/2018 פתוח   פרוטוקול
43/2018 הנגשות כיתות אקוסטיות בבתי ספר בטייבה 16/12/2018 פתוח 24/01/2019 17:00 דף המכרז
36/2018  מסגרת לאספקת חומרי ניקיון לגני ילדים 15/12/2018 פתוח 28/01/2019 17:00 דף המכרז
35/2018  מסגרת לאספקת חומרי מתכלים לגני ילדים 15/12/2018 פתוח 28/01/2019 17:00 דף המכרז
41/2018 ביצוע שירותי איסוף ופינוי רציפים של ריכוזי פסולת בשטחים ציבוריים בעיר טייבה לשנת 2019 10/12/2018 פתוח 28/01/2019 17:00 דף המכרז
40/2018 הזמנה לקבלת הצעות למכרז מסגרת לביצוע עבודות תחזוקה ושיפוץ למבנים בעיר טייבה לשנת 2019 10/12/2018 פתוח 28/01/2019 17:00 דף המכרז
39/2018 הזמנה לקבלת הצעות למכרז מסגרת לאחזקת תשתיות ברחבי העיר טייבה לשנת 2019 10/12/2018 פתוח 28/01/2019 17:00 דף המכרז
34/2018 לאספקת והתקנת מעלית בבית ספר עתיד אלנג'אח בעיר טייבה 10/12/2018 פתוח 28/01/2019 17:00 דף המכרז