מכרזים פתוחים-مناقصات مفتوحة

מס' מכרז שם מכרז תאריך פרסום סטטוס מועד אחרון להגשה דף המכרז
12/2019 מכרז לאספקת והתקנת מעלית בבית ספר תיכון עתיד אלנגאח 12/09/2019 פתוח 24/09/2019 17:00 דף המכרז
15/2019 לעריכת סקר נכסי עירייה 30/08/2019 פתוח 18/09/2019 17:00 דף המכרז
14/2019 לאיסוף וטיפול סביבתי בפסולת אלקטרונית 15/07/2019 פתוח 05/08/2019 17:00 דף המכרז
10/2019 עבודות שיקום ,פיתוח"גינון והשקיה - נחל אברך עיריית טייבה 14/04/2019 פתוח 23/05/2019 13:00 דף המכרז
07/2019   הפעלת מרכז הצעירים בטייבה 17/02/2019 פתוח 08/04/2019 17:00 דף המכרז
קול קורא קהילתי קול קורא קהילתי 13/02/2019 פתוח   דף המכרז
04/2019  סלילת כבישים אלקודס וחיפה 27/01/2019 פתוח 20/02/2019 17:00 דף המכרז
03/2019   תכנון חזית מסחרית כביש 444 17/01/2019 פתוח 27/02/2019 17:00 דף המכרז
פרוטוקול ועדת השלושה 23/12/2018 23/12/2018 פתוח   פרוטוקול
36/2018  מסגרת לאספקת חומרי ניקיון לגני ילדים 15/12/2018 פתוח 28/01/2019 17:00 דף המכרז
35/2018  מסגרת לאספקת חומרי מתכלים לגני ילדים 15/12/2018 פתוח 28/01/2019 17:00 דף המכרז
41/2018 ביצוע שירותי איסוף ופינוי רציפים של ריכוזי פסולת בשטחים ציבוריים בעיר טייבה לשנת 2019 10/12/2018 פתוח 27/02/2019 17:00 דף המכרז
34/2018 לאספקת והתקנת מעלית בבית ספר עתיד אלנג'אח בעיר טייבה 10/12/2018 פתוח 27/02/2019 17:00 דף המכרז
  בקרוב 10/12/2018 פתוח 28/01/2019 17:00 דף המכרז