מכרז:09/2019 מכרז לאספקת והתקנת מעלית בבית ספר תיכון עתיד אלנגאח

מכרז לאספקת והתקנת מעלית בבית ספר תיכון עתיד אלנגאח מספר מכרז: 09/2019 | מועד אחרון להגשת הצעות : 22/04/19 17:00

מכרז לאספקת והתקנת מעלית בבית ספר תיכון עתיד אלנגאח

מספר מכרז : 06/2019 | מועד אחרון להגשת הצעות : 22/04/2019 17:00 

מכרז

פרסום