מכרז:07/2019 הפעלת מרכז הצעירים בטייבה

הפעלת מרכז הצעירים בטייבה מספר מכרז: 07/2019 | מועד אחרון להגשת הצעות : 08/04/19 17:00

הפעלת מרכז הצעירים בטייבה

מספר מכרז : 07/2019 | מועד אחרון להגשת הצעות : 08/04/2019 17:00 

4הארכה

3הארכה

2הארכה

הארכה

מכרז

פרסום