2018 הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים- עיריית טייבה

הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים- עיריית טייבה תאריך סגירה 22.05.18 בשעה 13:00
ملفات المناقصة :
- הודעת פרסום .
- חוברת מכרז .
- קובץ למילוי נתונים.