ספר טלפונים

ספר טלפונים

 

 

 
 
מחלקות העירייה טלפון שלוחה פקס מייל
לשכת ראש העיר 072-2563400 231    
לשכת מנכ"ל 072-2563400 237    
לשכת גזבר 072-2563400 236    
אגף שכר ומשאבי אנוש 072-2563400 252    
מחלקת הנדסה 072-2563400 260    
יחידת רכש 072-2563400 241 072-2563499 sohel@taibeh.muni.il
אגף תרבות וחינוך 072-2563400 218    
מחלקת גבייה 09-7992441      
מחלקת שיפור פני העיר 072-2563400 251    
אגף רווחה 09-7991131      
הנהלת חשבנאות 072-2563400 244    
מחלקת ספורט 072-2563400 240    
מדור הסעות 072-2563400 226    
גני ילדים - חובה 072-2563400 217    
גני ילדים - טרום חובה 072-2563400 210    
מטה בטיחות בדרכים 072-2563400 241    
עיר ללא אלימות 072-2563400 240    
יחידת נוער 072-2563400 259    
איכות סביבה 072-2563400 250    
יחידת תברואה 072-2563400 255    
מחלקת תשתיות 072-2563400 237    
שרות וטרינרי 072-2563400      
בטחון ושירותי חירום 072-2563400 214    
מוקד עירוני, מוקד 106 072-2563470      
מחלקה משפטית 072-2563400 263    
הספרייה העירונית 09-7995907      
דובר העירייה 072-2563400 401    
מרכז תמיכה יישובי/אזורי 09-7997043