لجنة التنسيق

لجنة التنسيق

יו"ר הועדה:  עו"ד שועאע מסארוה מנצור

פרטים:

שם ועדה ועדת תיאום
מספר חברים (8) חברים

חברי וועדה :

שם
- אחמד עאזם
- עו"ד שועאע מסארוה מנצור
- חאתם גאבר
- חאלד אבו אסבע
- סאמי תלאוי
- סאמי יאסין
- סעד עמשה גאבר
- שחאדה עאזם