لجنة الادارة

لجنة الادارة

ו"ר הועדה:  עו"ד שועאע מסארוה מנצור

פרטים:

تفاصيل:

שם ועדה ועדת הנהלה
מספר חברים (10) חברים

חברי וועדה :

שם
- עו"ד שועאע מסארוה מנצור
- חוסני גבארה
- חיכמת מסארוה
- ד"ר נהאיה חביב
- רפעת גבארה
- עבד אלחכים גבארה
- עבד אלראזק עבד אלקאדר
- עלי שיך יוסף
- מאלק "טארק" עאזם
- מוחמד עמשה גאבר