מוקד

מחמד עאזם

0722563470

106@taibeh.muni.il

פניה למחלקה